En underbar vårdag

Idag var jag i Falun kl 11 och vi träffade kuratorn. Det var ett bra samtal och jag blev medveten om att det är viktigt att veta för vem jag gör saker. Vems behov är det jag uppfyller? Jag känner också att jag blev lugnare, särkert mest eftersom Mats inte fått något ytterligare hjärtstopp. Eftermiddagen var varm och solig, jag …

4 april morgon

Nu vet vi att Mats kommer vara inlagt fram till nästa vecka åtminstone. Hundarna och jag får klara oss ensamma och så länge Mats är i Falun kan jag åka dit och vara med honom någon stund varje dag. Idag ska vi träffa hjärtkuratorn, som har stor erfarenhet av hjärtpatienter. Vi har träffat henne en gång tidigare och det är …