7 mars – Hurra, han lever!

Mats födelsedag! Joel och jag förbereder firande på sjukhuset!

När jag sjöng ”Ja må han leva” i telefonen kändes det annorlunda, det borde vara Hurra, han lever!