Covid-19

4 maj 2020

På denna sida sparar jag ett urval av rubriker och bilder om pandemin Covid-19. Jag började samla klippen i mars 2020 för att försöka förstå och ha som hjälp att minnas den oro och rädsla men också medmänsklighet och humor som pandemin skapar. För att inte tala om ekonomiska och politiska följder.

Pandemin startade i Kina i januari/februari och är oerhört smittsam. Från slutet av februari har den snabbt spridit sig över världen och jämförs med Spanska sjukan på 1930-talet. Varje land valde sin egen strategi för att skydda sig, gränserna stängdes, många stängde skolor, Arbetsplatser, restauranger och affärer och beordrade utegångsförbud. I Sverige valde man att ha grundskolorna, restauranger och arbetsplatser öppna. Sammankomster på fler än 50 förbjöds och man vädjar till var och en att följa de råd som ges. Stanna hemma om ni känner er sjuka, arbeta hemifrån om ni kan, håll avstånd från varandra, tvätta händerna och riskgrupper samt personer över 70 ska isolera sig eftersom den gruppen drabbas värst.

Idag är 3 500 000 konstaterat smittade och nästan 250 000 döda i världen och vi är bara i början av pandemin. Sverige har nästan 23 000 konstaterats smittade och närmare 3000 har dött av covid-19, de flesta över 70 år och fler män än kvinnor.

Mats tillhör riskgruppen och vi har varit i karantän i över 2 månader och vi tror att det kommer att förbli så mycket länge.
Jag kommer att fortsätta samla klipp tills jag förstår och vet mer om vad denna underliga tid får för konsekvenser. Min förhoppning är att vi ska se vad vårt samhälle gjort sämre eller misslyckats med (t ex äldrevården) och se möjligheter och använda erfarenheterna genom att välja nya, bättre, mer hållbara och mindre individualistiska lösningar!

Nedanstående är en länk till en intressant artikel i DN, den 4 maj 2020:

Ovanstående är Aftonbladets statistik från den 4 maj 2020