43 år

Jag har yrkesarbetat i 43 år. Innan dess hade jag sommarjobb inom hemtjänsten och som ledare på Barnens ös kollonier.

Jag arbetade som mellanstadielärare i Falun och Morbygden, Smedjebacken och Luleå. Jag var bl a skolbibliotekarie och tillsynslärare. I Luleå arbetade jag först som lärarvikarie men övergick till att arbeta som museipedagog på Teknikens hus.
Jag omskolade mig till systemutvecklare och extraarbetade samtidigt som alkoholinspektör åt Luleå kommun. Efter omskolningen började jag arbeta på Banverket i Borlänge. Till en början som systemutvecklare men övergick ganska snart till informatör och därefter projektledare. Den sista tiden var jag senior projektledare och när jag gick i pension timanställdes jag och arbetade ytterligare ett år inom IKT:s beredskapsorganisation. Totalt blev det 19,5 år på Trafikverket.

De allra flesta åren har jag trivts mycket bra och tycker att jag hållit gnistan uppe inför nya utmaningar. Vilka fantastiska människor jag mött och fått förmånen att lära känna! Tur att vi har sociala medier så att jag kan upprätthålla kontakten med dem. Nu när jag står inför det definitiva slutet är jag nöjd och lite lättad.
Var sak har sin tid och

Allt är som det ska!