Grannsamverkan

Ur Facebook 20200205
Jag fylls av lycka över att Mats och jag har varandra!

Vi har pratat med en granne som är lika utsatt som vi om ombyggnationen på granntomten. Vi kommer att lämna in varsin protest, precis som vi gjorde 2013 då det var aktuellt förra gången. Företaget har köpt marken av kommunen och ska bl a lagra och hantera rivningsmaterial.

Frågan är om Säters kommun hanterat detta på rätt sätt.

Vi har en hel del frågor att få svar på!