Artikel i Dalarnas tidningar

Boende i Arkhyttan kritiska till kommunens agerande: ”Ingen vill väl bo bredvid en rivningstipp”

Boende i Arkhyttan reagerar mot hur Säters kommun hanterat ett ärende om ett upplag för rivningsmassor och grus i byn. 

I Arkhyttan planeras ett upplag för grus och rivningsmassor. Detta oroar Gunilla Rohlin och andra grannar.
Bilder och artikel: Karin Diffner Dalarnas tidningar

– Vi är väldigt oroliga för konsekvenserna, säger Gunilla Rohlin.

Ett företag har köpt en tomt i Arkhyttan där det fanns en såg tills på 1970-talet. Där vill företaget ställa upp arbetsbodar och skapa ett upplag av rivningsmassor och grus.

Men de närmaste grannarna säger att de inte fick veta något om planerna. I mitten av januari reagerade de över att skog höggs ner och att en grävmaskin började arbeta på tomten.

Gunilla Rohlin och hennes sambo befarar att upplaget kommer att orsaka ökad trafik, buller och damm. ”Vi kommer inte att kunna njuta av vara ute på somrarna”, säger hon.
Bild: Karin Diffner

– Jag ringde kommunen och fick höra att jag inte hade någon rätt att yttra mig, men att jag kunde överklaga när de fått bygglov, säger Bo Gustavsson vars hus angränsar till industritomten.

Enligt honom har företagaren fått ett muntligt ja från kommunen för att börja schakta. Bo Gustavsson ifrågasätter hur man kan ge tillstånd till sådan verksamhet när det finns bostadshus så nära som på ett 50-tal meters avstånd.

Bo Gustavsson tror att det planerade upplaget kommer att försämra värdet på husen. ”Ingen vill väl bo granne med en rivningstipp”, säger han.

– Man har tittat på en plankarta från 1978, men där står inte att mitt hus är ett bostadshus. Det blev inskrivet av lantmäteriet 1991, säger han.

Det kommer att damma något fruktansvärt.

Om planerna sätts i verket tror Bo Gustavsson att inte bara de närmaste husen kommer att påverkas.

– Det kommer att damma något fruktansvärt. Blir det en torr sommar och vinden ligger på så kommer alla i byn att få del av dammet, säger han.

Och för sin egen del tror han att han får problem med att sälja sin fastighet.

– Ingen vill väl bo bredvid en rivningstipp och med tre stora baracker 26 meter från framsidan av huset, säger Bo Gustavsson.

Mats Sjöbom och Gunilla Rohlin ifrågasätter kommunens hantering. ”Har konsekvenserna för miljön ens utretts?” undrar de

På andra sidan vägen, snett emot den aktuella tomten, bor Gunilla Rohlin och Mats Sjöbom. De är lika upprörda och oroliga.

– Trafiken hit kommer att öka och det kommer att orsaka mycket mer buller. Dammet från rivningsmassorna kan ju vara miljöfarligt om det till exempel innehåller stendamm.

Gunilla Rohlin betonar att de inte har något emot företagaren i fråga och att hon välkomnar nya arbetstillfällen på landsbygden.

Att lägga sådan här verksamhet nära bostadshus är olämpligt. Det finns ju gott om obebodd mark i området”, säger Gunilla Rohlin.

– Men att lägga sådan här verksamhet inne i Arkhyttan är direkt olämpligt. Det finns gott om obebodd mark i området.

Mats Sjöbom ifrågasätter om någon miljökonsekvensutredning skett.

– Som det har schaktats ut nu är marken i nivå med bäcken och är massorna det minsta förorenade så kommer det att åka rakt ut i sjön Hyen. Det är mycket obehagligt, säger han.

Efter att Bo Gustavsson kontaktade kommunen har de närmaste grannarna fått möjlighet att yttra sig.

I Arkhyttan planeras ett upplag för grus och rivningsmassor. Detta oroar Gunilla Rohlin och andra grannar.

25 februari 2020

Karin Diffner

karin.diffner@mittmedia.se