Miljöchefens svar

Miljö- och byggchefen tillbakavisar kritiken från boende i Arkhyttan: ”De har fått yttra sig”

Några beslut om industritomten i Arkhyttan är ännu inte fattade, enligt miljö- och byggchefen Helena Olander.
– Det är ganska svårt att säga något förrän ärendena är handlagda, säger hon.

Enligt Säters miljö- och byggchef Helena Olander är det ännu inga beslut fattade om den här tomten i Arkhyttan.
Enligt Säters miljö- och byggchef Helena Olander är det ännu inga beslut fattade om den här tomten i Arkhyttan.

Enligt Helena Olander, chef för miljö- och byggenheten i Säter, finns det två ärenden som rör det planerade upplaget i Arkhyttan.

– Det ena gäller bygglovet och det andra är en anmälan om miljöfarlig verksamhet. Det handläggs av två olika personer på vår enhet, säger hon.

Bör inte grannarna få information och möjlighet att yttra sig innan arbetet påbörjats?

– Jo, och det har de fått. Sex grannar har blivit hörda och av dem hade fyra ingenting att erinra. Två hade funderingar när det gäller buller och damm och det kommer miljöinspektören att titta på.

”Sex grannar har blivit hörda och av dem hade fyra ingenting att erinra”, säger Helena Olander, miljö- och byggchef.

Får man börja schaktningsarbete innan marklovet är beviljat?

– Det beror på hur mycket schaktning som gjorts. Man behöver lov om det är 50 centimeter eller mer som man ändrar marknivån uppåt eller neråt. 

Är det lämpligt att ha den här typen av verksamhet nära bostadshus?

– Detaljplanen som gjordes en gång i tiden säger att den här tomten är industrimark.

Men är det lämpligt i dag?

– Detaljplanen gäller fortfarande, men lämpligheten av verksamheten prövas i miljöärendet.

Enligt Helena Olander kommer frågan om bygglov upp i miljö- och byggnämnden under våren. Om företaget ska få godkänt eller inte ur miljösynvinkel kommer att avgöras så fort som möjligt.

– I alla ärenden enligt miljöbalken prövas lämpligheten av lokaliseringen. Finns det behov så sätts det villkor för miljö och hälsa, säger Olander. 

– Det kan till exempel handla om buller och att man bara får bedriva sin verksamhet under vissa tider.

Enligt Säters miljö- och byggchef Helena Olander är det ännu inga beslut fattade om den här tomten i Arkhyttan.
Enligt Säters miljö- och byggchef Helena Olander är det ännu inga beslut fattade om den här tomten i Arkhyttan.

25 februari 2020

Karin Diffner

karin.diffner@mittmedia.se