Vi protesterar

14 maj

Säters kommun står inför ett beslut om den planerade miljöfarliga verksamheten på vår granntomt. Vi fick i veckan muntligt höra av bygglovshandläggaren att buller och damm ” inte borde bli ett problem” för oss. Vi och vår granne har fått svara på en remiss och är nu i händerna på kommunen. Det är flera saker som har hanterats på ett inkompetent sätt och vi har skrivit ett öppet brev till beslutsfattarna och politikerna. Det kan inte vara möjligt att acceptera en sådan verksamhet mitt bland bostadshus!

Detta tar energi!

men vi försöker tänka positivt!
Åsas Linus publicerar dagliga tankar och porträtt på
https://linus-malmqvist.tumblr.com/
Den här bilden gör mig så glad!