Dan före dan

22 oktober

I morgon är det dags och kanske så smäller det!

Mats och Tobias är nu helt ur dygnsrytmen men vad gör det när det regnar hela dagarna. I morgon och på lördag och söndag ska vi vara på plats kl 7.00. Tobias följer med Mats på lördagsjakten då jag tar en hundvaktardag. Det blir lite tuffare för dem att anpassa sig till jakttiderna.

Dagen kommer att gå till förberedelser men vi känner oss betydligt mer rutinerade än tidigare och vet vad vi kan behöva. Vi har även suttit på de flesta av passen tidigare.

Jag tror att covid-19 läget är betydligt allvarligare än vi vill tillstå. Det är svårt att veta hur det närmaste året/ åren kommer att te sig.