Del 2

2 februari

Igår skrev jag om att pensionärer, sjukskrivna och funktionsnedsatta är nedvärderade i vårt samhälle. När jag funderar vidare handlar det om segregation, vi lever under väldigt olika förutsättningar och det verkar som om det ofta är vattensäkra skott mellan de olika grupperingarna. Kanske har våra tre samhällsklasser blivit så många fler och så annorlunda! Det gäller pensionärer, sjuka, friska, funktionsnedsatta, invandrare, landsbygdsbor, stadsbor, lågavlönade, högavlönade, bostadslösa, arbetslösa, ensamstående, ungdomar och säkert fler.
De olika grupperna lever under olika förutsättningar och de möts sällan vilket gör att förståelsen för varandra är liten. Vår individualistiska livsstil har förstärkt detta.

Att vara ung idag jämfört när jag var ung är vädligt olika, liksom förutsättningarna beroende på vilken samhällsgrupp/klass de tillhör. I vårt allt mer segregerade samhälle har barn- och ungdomskulturen utvecklats till en parallellvärld till vuxenvärlden. Det är kanske tydligast inom invandrargrupperingen men jag tror att det är lika inom alla grupperingar.

Visst finns det problem med att åldras men det finns många andra grupper som också har problem i vårt samhälle. Jag önskar och hoppas att vi vaknar upp och börjar styra kosan mot ett mer jämlikt och hållbart samhälle!