Avslag på överklagan

21 april

Igår fick vi svar på vår överklagan angående verksamheten på vår granntomt. Länsstyrelsen avslog den.
Faktum är att tomten sedan 1979 har klassats som industritomt och det är detta de tagit fasta på. Det tror liksom kommunen att företaget på eget bevåg ska åtgärda om damm eller lukt eller bullerproblem uppkommer. De har inte brytt sig om att granska hur Säters kommun har hanterat hela ärendet.
Som jag ser det kan vi inte göra mer åt detta nu. Det vi kan göra är att noga följa upp buller och damm/luktproblem. Igår var en maskin där och lastade grus, sand och sten. Jag uppmätte drygt 40 dB och då var det inte behagligt att sitta på framsidans uteplats. Gränsvärdet de inte ska överskrida är 50 dB. Vi kan också stötta vår granne som har råkat värre ut eftersom Säters kommun krånglar kring hurvida hans fastighet är bostadshus eller inte. Det har försvunnit och undanhållits dokument kring detta. Det verkar som om Länsstyrelsen inte bryr sig om detta. Vi får se vad hans advokat säger.

Det känns mycket tråkigt men jag är inte förvånad över beslutet. Mats vill inte ens prata om det.