Tankar om tid

Idag fyller Robert 50 år. Han var min elev i en liten B-skola utanför Falun i början av 80-talet. B-skola innebär att elevunderlaget är så litet att klasserna slås ihop. Klass 1-2, 3-4 och 5-6. Det är enligt mig en suverän skolform, där det lättare går att individanpassa undervisningen efter mognad, inte ålder. Jag arbetade där tills skolan las ner, det blev 7 år. Det var min bästa lärartid! Jag vet inte om skolformen finns kvar men Åsa gick i en 1-2:a i Luleå. Där valde de fomen av pedagogiska skäl.

Robert arbetade på Banverket redan när jag började där år 2000. Det är kul att se vad det blir av barnen när de blir vuxna och Robert blev precis som jag hade förväntat mig! Mina första elever fyller 55 i år men dem har jag ingen kontakt med.

Roberts födelsedag blev en påminnelse om hur gammal jag är och hur fantastiskt mycket jag varit med om!