Vad är det som händer?

16 september

Åsa ställer ut i Stavanger i Norge och jag sörjer att jag inte kan vara där! Det är viktigt att se framåt och ge/få positiva framtidsbilder!

Jag funderar mycket på vad som händer och har hänt i Sverige, Europa och världen. Pandemi, krig och miljöhot. Skyhöga el-, bensin- och matpriser. Varubrister, nytt politisk styre mm Det är svårt att ta in och förstå för mig som är uppvuxen i ett framväxande och bekymmerslöst Sverige. Ännu svårare är det att föreställa sig vad som kommer att hända i framtiden.
Personligen känner jag mig inte hotad, vi klarar oss bra här ute på landsbygden och kan planera så att vi klarar oss bra och inte behöver använda bilarna särskilt mycket. Det som kommer att drabba oss värst är elkostnaderna för uppvärmning i vinter.

Jag känner mig däremot orolig för det växande invandrarmotståndet och segregationen och vad Sverigedemokraternas inverkan kommer att innebära i den kommande regeringen. Jag oroar mig också för hur de sjuka och fattigaste ska klara sig och sin ekonomi och hur den privata sjukvården, äldrevården och skolorna ska utvecklas.
Jag har börjat skriva ett brev till mamma och pappa där jag försöker beskriva hur jag ser på vad som hänt sedan de dog för 10 år sedan. Vi får se om det hjälper mig att landa i tillvaron hösten 2022.