Trygghet

När Mats kom hem från sjukhuset i maj hyrde vi kommunens trygghetslarm Som fungerar här hemma i bostaden. Han bär ett armband och kan larma genom att trycka på knappen. Han blir då kontaktad från en central i Örebro som kontaktar ambulans eller hemtjänst beroende på vad det gäller. Därefter kontaktar de mig. Vi har diskuterat hur vi ska hantera …