43 år

Jag har yrkesarbetat i 43 år. Innan dess hade jag sommarjobb inom hemtjänsten och som ledare på Barnens ös kollonier. Jag arbetade som mellanstadielärare i Falun och Morbygden, Smedjebacken och Luleå. Jag var bl a skolbibliotekarie och tillsynslärare. I Luleå arbetade jag först som lärarvikarie men övergick till att arbeta som museipedagog på Teknikens hus.Jag omskolade mig till systemutvecklare och …