18 mars

Det är en underlig känsla som infinner sig pga coronaviruset. Oro att drabbas, vilket kan innebära döden för Mats, är grunden till vårt ställningstagande att gå i frivillig karantän. Massmedia och de sociala nätverken svämmar över av tyckande, teorier, oro, fakta, osäkerhet, siffror och procent. Jag följer rapporteringen med fler konstaterade fall och dödsoffer. Jag följer presskonferenser och skämt om …