Värmen fortsätter

image image image

Gunilla har arbetat hemifrån torsdag och fredag. Tur var det eftersom kylsystemet i höghuset gått söndar och reservdelarna kommer först på måndag!

Mats är i Lund och firar Joels examen.