Jag är nöjd!

Jag summerar mitt arbetsliv.

Första sommarjobbet var hos vaktmästeriet på Bibliotekstjänst i Lund. Sedan blev sommarjobbet hemtjänsten i Gävle.


Under lärarhögskoletiden arbetade jag på kollo på Barnens ö.


Som 23-åring var jag färdigutbildad mellanstadielärare och arbetade under 16 år i skolor i Falun ( Bjursåsskolan, Hosjöskolan, Britsarvskolan, Morbygdens skola), Smedjebacken och Luleå.


Under 5 år var jag projektanställd på Teknikens hus i Luleå. Jag arbetade som alkoholinspektör i Luleå under min omskolning till systemutvecklare.

Som systemutvecklare började jag på Banverket som sedan blev Trafikverket. Där har jag arbetat i drygt 18 år. Jag avsluter med befattningen senior projektledare.

Jag trivdes som lärare och museipedagog, liksom systemutvecklare och projektledare. De allra flesta åren har jag med glädje gått till arbetet. Jag tycker också att jag gjort en hel del bra saker, jag är nöjd!