Nu

De senaste åren har det varit svårt att ta till vara på stunderna och att leva i nuet. Vi har i stället väntat… på att må bättre, på att träffa läkare, på att få besked, på att det ska bli en ny dag, på… Det har passat min och vår livsfilosofi dåligt, vi vill och har tidigre varit bra på att ta till vara stunderna och nuet.

2019 ska bli ett år då vi tar tillbaka livskraften och tar tillvara nuet!