Händerna går att använda!

31 augusti

Idag planerar jag att återuppta mitt tecknande och delta i ett krokitillfälle på Dalarnas museum. Mina händer går att använda igen!