PAH

PAH, pulmonell arteriell hypertension , är en kronisk lungsjukdom som ungefär 900 personer i Sverige har diagnostiserats med. Här kan man läsa mer om sjukdomen: https://www.hjart-lung.se/diagnoser/lungor/pah/ Ett utdrag: ”Sjukdomen PAH, pulmonell arteriell hypertension, innebär att lungornas blodkärl blir för trånga. Följden blir att blodtrycket i lungorna blir onormalt högt, eftersom samma volym blod försöker pressa sig fram genom allt trängre …