Haikus

Under flera år publicerade jag en haiku nästan varje dag i Facebook.  En del bättre än andra.

Här är två av dem.

image