ny tid

Möter en ny tid
tar rodret och styr livet
ödmjukt och kraftfullt