28 april Försiktig optimism

Ronden

Läkaren Magnus har varit hos Mats och säger att läget ser lite bättre ut, han är försiktigt optimistisk. De ska sätta in vätskedrivande dropp och då hoppas vi att även gikten ger med sig.