Ändrade planer

På ronden meddelade läkaren att planerna hade ändrats. Eftersom Mats inte haft fler hjärtstopp och hans värden stabiliserats blir inte uppsalabesöket aktuellt just nu. Därutöver har Mats fått en antibiotikarelaterad bakterie som han behandlas för. Planerna är därför att han skrivs ut och åker hem i morgon.

Jag var där en stund på eftermiddagen och Mats var glad och ville åka hem. Jag är lättad över att han inte behöver göra uppsalaingreppet men lite orolig för att han ska vara hemma och bli dålig igen. Men han och vi har det så mycket bättre om han är här hemma och återhämtar sig än på sjukhuset. De har kopplat bort mätsladdar och syrgas för att se hur han reagerar.

Vi hoppas att han kommer hem och att hjärtat fortsätter hålla sig lugnt!