Full aktivitet

Gårdagens regn upphörde på förmiddagen och vi hade därefter en intensiv arbetsdag ute på gården. Martina och Torbjörn byggde om och skötte om sina kaniner. Ximena hjälpte dem och tillsammans började vi också ställa i ordning pallkrageodlingarna. Mats och Lasse körde och hämtade gödsel hos en granne. Vi får hämta gratis halm, gödsel och odlingsjord hos våra närmaste grannar. Jag …