Krisberedskap

Vi borde bli påminda om demokrati och dess innebörd och det verkar som om detta sker allt oftare. Jag och min livsstil och mina handlingar och val är viktiga! De senaste åren på Trafikverket deltog jag i beredskapsorganisationen, efter pensioneringen fortsatte jag med detta ytterligare ett år. Min önskan är att jag aktivt ska bidra till ett resurseffektivt, miljövänligt och …