Uppföljning

27 augusti

Vi har på uppföljningsmöte på IVA, intensivvårdsavdelningen i Falun. Det kändes bra!