25/2 lunchrapport

Sköterskan på IVA rapporterade att

  • Mats kissar lite bättre men de fortsätter hålla koll på hans njurar.
  • De ska lungröntga och undersöka hjärtat under dagen samt sätta in en ”grej”(allt heter så konstigt… han hade en kantarell i näsan på akuten som gav näsblod och Mats döpte skämtsamt om den till blodriska!) i halsen så att de kan ta prover mm den vägen i stället för på händerna.
  • Han behöver fortfarande syrgas och andningsmask
  • de försöker få bukt med hans låga blodtryck genom olika åtgärder.