Lördag

Fågelbilden på en av Mats trätavlor får symbolisera att jag håller kvar tankarna på våren och ignorerar snötäcket.

Jag är tacksam över min sömn, i det stora hela sover jag bra och särskilt gott i natt. Mats rapporterar att även hans natt har varit lugn.

Ibland har jag tänkt att jag borde gå någonstans och bara skrika ut min frustration, oro och rädsla. Det borde släppas ut för att inte göra mig skada. Jag tycker att jag är ganska lugn och handlingskraftig när det behövs och tänkte att jag lagt locket på. Men så är det inte! Mats och jag pratar väldigt mycket om det som hänt och händer och är bra på att tänka om och anpassa oss till nuet. Jag skriver av mig mycket via bilddagboken men även Instagram och Facebook. Jag låter det ta kraft och pysa ut efter hand och går inte och bär på något någon längre tid.

Mats stora utmaning just nu är att ta hand om sin rädsla/ångest. För hjärtpatienter är det extra jobbigt eftersom hjärtfelet och ångest ger samma symptom. Hur kan man veta när det är allvar och hur håller man sig lugn så att oron inte förvärrar hjärtproblemet…

Idag ska jag städa av lite här hemma, jag får nästan inget annat än sjukhusbesöken gjorda. Om snöandet lugnar ner sig och vägarna är farbara kör jag till Falun på eftermiddagen. Mats är godissugen!